Porucha cestnej svetelnej signalizácie Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 20.03.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Pečeňany
Porucha cestnej svetelnej signalizácie Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 12.05.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Pečeňany