eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa pozemku na odstránenie odpadu.

Popis služby: Ohlasovanie nelegálnych skládok –  Ak  sa odpad uložený v rozpore so zákonom nachádza na obecnom pozemku (parcele), alebo v prípade, že odpad sa nenachádza na pozemku (parcele) vo vlastníctve mesta alebo nejde o komunálny odpad, informácia je postúpená Okresnému úradu, Odboru starostlivosti o životné prostredie (Slovenskej inšpekcii životného prostredia), v ktorého kompetencii je v danej veci konať.

Znečistenie vodných tokov - Referát životného prostredia hlásenia postupuje kompetentnému správcovi vodných tokov (Slovenskému vodohospodárskemu podniku).
V prípade znečisťovania (činnosti alebo stavu) životného prostredia sú zistené informácie, podľa možností s dôkazovým materiálom, prípadne menami svedkov, odstúpené Okresnému úradu, Odboru starostlivosti o životné prostredie.

Komu je služba určená: Občan a Podnikateľ
 
Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu ohlásenia nelegálnych skládok, znečisťovania vodných tokov a životného prostredia na území mesta/obce.
 
Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí ohlásenie nelegálnej skládky na území mesta/obce.
 
Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa nevyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.
 
Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Nie
 
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie
 
Je služba spoplatňovaná: Nie
 
 
Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných tokov a životného prostredia možete realizovať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie MESTO VO VRECKU
 

Sťahujte zdarma

Stiahnite si aplikáciu do svojho smartphonu ešte dnes a pomôžte zlepšiť okolie v ktorom žijete.
  •  
 

Dátum zverejnenia: 26.10.2016

Dátum poslednej zmeny: 03.11.2016