Služba poskytuje obyvateľom základné informácie o platnej územno-plánovacej dokumentácii. Územný plán obce je základný programový dokument, prostredníctvom ktorého sa napĺňajú ciele, úlohy územného plánovania na území mesta.


Dátum zverejnenia: 26.10.2016

Dátum poslednej zmeny: 03.11.2016

Územný plán samosprávy

Legislatíva

  • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kompetencie

Životné situácie